T5. Th9 28th, 2023
F1

Đề xuất của Bridgestone đặt áp lực lên Pirelli cho hợp đồng lốp xe công thức 1 từ năm 2025.

Bridgestone, nhà cung cấp lốp xe trong lịch sử của Công thức 1, đã đấu thầu cung cấp lốp xe cho mùa giải 2025. Công thức 1 đã mời thầu hợp đồng cung cấp chính thức từ năm 2025 đến năm 2027, với khả năng gia hạn đến mùa giải 2028. Sau khi Pirelli hợp đồng với Công thức 1 sẽ hết hạn vào cuối năm 2024, Bridgestone đã bắt đầu sản xuất lại bánh xe F1 của công ty. Với lịch sử lâu đời và kinh nghiệm của mình trong môn thể thao này, Bridgestone có thể đem lại nhiều điều tích cực cho Công thức 1, khi mà một số nhà cung cấp lốp xe khác không phải là lợi thế của giải đua này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *