CN. Th10 1st, 2023

“Floyd Mayweather: Gọi tôi là người Mỹ gốc Phi Mỹ, hãy bỏ từ ‘Người Mỹ gốc Phi'”

Floyd Mayweather, một huyền thoại quyền anh người Mỹ, đã tạo nên danh tiếng và thành công trong và ngoài sân đấu nhờ sự chăm chỉ và sức hút của mình. Anh đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều võ sĩ trẻ, đồng thời là một đại diện đáng tự hào của Hoa Kỳ. Mayweather cũng đã ủng hộ Kyrie Irving trong cuộc tranh cãi về việc tiêm chủng trong thời đại COVID. Anh tỏ ra tôn trọng Irving và ủng hộ quyền tự do lựa chọn của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, trong các tình huống cực đoan như đại dịch, quyền tự do lựa chọn cá nhân cần phải được cân nhắc vì lợi ích của toàn xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *