CN. Th10 1st, 2023

Streamer Sentinels’ Valorant SicK xin lỗi về hành vi quá khứ và cam kết điều trị tâm lý. (Note: This is a direct translation of the original title into Vietnamese, but formatted in a way that is more in line with Vietnamese reading habits.)

SicK, ngôi sao của Sentinels trong Valorant, đã đưa ra lời xin lỗi chân thành về hành vi trong quá khứ của mình trên mạng xã hội. Anh ấy thừa nhận những tranh cãi xung quanh các dòng tweet xúc phạm của mình và việc sử dụng những lời lẽ phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, SicK đã cam kết điều trị và phát triển bản thân trong tương lai. Sentinels, đội của anh ấy, đã hỗ trợ chi phí điều trị sức khỏe tâm thần của anh ấy. Mặc dù tài khoản Twitch của SicK vẫn bị cấm, anh ấy vẫn tập trung vào sự phát triển cá nhân của mình và cố gắng vượt qua những thử thách của mình. Sự cam kết của SicK cho thấy tầm quan trọng của trách nhiệm giải trình và nhận trợ giúp khi cần thiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *