T5. Th9 21st, 2023

Top 5 điểm nhảy nóng tốt nhất trên bản đồ Nusa trong BGMI

Bài viết giới thiệu về các địa điểm Hot Drop tốt nhất trên bản đồ Nusa trong trò chơi BGMI. Hot drop là khu vực mà hầu hết người chơi chọn để hạ cánh, vì có nhiều chiến lợi phẩm. Bản đồ Nusa là một trong những bản đồ đáng chú ý trong BGMI, với nhiều địa điểm thả hấp dẫn. Bài viết đề cập đến 5 địa điểm Hot Drop tốt nhất trên bản đồ Nusa, bao gồm Hang động, Làng Lửa, Vịnh Pha Lê, Thị trấn Telepak và Trung tâm Khoa học. Bài viết cũng nhắc đến việc BGMI đã trở lại sau một năm bị cấm và trở thành một trong những trò chơi phát triển nhanh nhất ở Ấn Độ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *